سلام به همه بچه های گل و استادهای این انجمن واقعا عالی
بچه ها کسی میتونه تو حل این چند تا تمرین به من کمک کنه ؟
واقعا ممنون بزرگواری همتون هستم


تمرین1.برنامه ای بنویسید که یک لیست پیوندی مرتب تشکیل دهد؟

تمرین2.برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را از ورودی دریافت کرده و عناصر متناظر با ان را از لیست پیوندی تشکیل شده حذف نماید؟

تمرین3.برنامه ای بنویسید که نام،نام خانوادگی و شماره دانشجویی تعدادی نامعلوم دانشجو را دریافت نموده و یک لیست پیوندی تشکیل دهد؟سپس لیست را بر اساس شماره دانشجویی به صورت صعودی مرتب کند؟