از اين نوع دستورات زياده و بقيش فکر نکنم کارايي داشته باشه به خاطر همين براتون نزاشتم.موفق باشيد