سلام در vb.net
وقتی برنامه اجرا میشه و اطلاعات بانک ما در دیتاگرید نمایش داده میشه
مثلا ما 40 تا رکورد داریم
وقتای روی مثلا رکورد دهم کلیک میکنیم اون مثلث کوچیکه ( اشاره گر دیتاگرید) میاد روی رکورد دهم
به چه صورت اطلاعات اون فیلد های رکوردی که داریم بهشون اشاره میکنیم اطلاعات بیان توی نکست باکس