سلام عليکم
همونطور که اطلاع داريد کامنديالگ يک کامپوننتي است که تشکليل شده از کادرهاي محاوره اي آماده که بيش از اين بيشتر در محيط ويندوز با اونا آشناييم مثلا کادرمحوره اي انتخاب رنگ يا فونت ها يا ذخيره کردن و بازکردن فايل و...
براي کار با اين کامپوننت بايد اون رو وارد برنامه کنيد از طريق پنجره کامپوننت ها(Ctrl+T)

بعد از اضافه کردن يک شيء از اون کامپوننت اين کد رو در يک کاند بنويسيد و يک picturebox روي فرم اضافه کنيد:


CommonDialog1.ShowOpen
Picture1.Picture = LoadPicture(CommonDialog1.FileName)