سلام عليکم
براي اينکه بررسي کنيد ببينيد آيا فايل موردنظرتون مثلا در درايو C وجو داره يانه از دستو زير استفاده کنيد:

If Dir("c:/filename.txt") <> "" Then

MsgBox "File Exist!"
Else

MsgBox "File Does Not Exist!"
End Ifمراحل کار اين دستور اينه که اگه فايل filename.txt در درايو C وجود داشت يک پيغام مشاهده ميشود که فايل وجود دارد در غير اينصورت فايل وجود ندارد.

موفق باشيد