با افزونه ی
Color Printing این امکان به ویژوال استادیو اضافه میشود کهبتوانید کد های خود را به صورت رنگی پیرینت بگیرید .

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]