[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است، با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
اضافه می گردد، در نام شرکت ، می بایست عبارت " با مسئولیت محدود " قید گردد. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
شرکت تعاونی : شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است.
موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد و بر همین اساس، می توان شرکت تعاونی را به انواع زیر تقسیم نمود :
شرکت تعاونی تولید ، شرکت تعاونی فروش محصولات ، شرکت تعاونی مصرف ، شرکت تعاونی ساختمان مسکن ، شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات ، شرکت تعاونی وام و اعتبار ، شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی
تعداد اعضا در شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر باشد. اعضا می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. اگر عضو، شخص حقوقی است باید در زمره اشخاص حقوقی غیردولتی باشند، بنابراین دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند(برگرفته از وب سایت کارا).
شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از : تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر، عدم سابقه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی و عدم عضویت در تعاونی مشابه .