به دلیل این که این آتش بند ها در اثر حس کردن کوچک ترین حرارتی قادر هستند که موادی ضد حریق که در آن ها به کار رفته است را منبسط کنند و تمامی منفذ ها را مورد پوشش خود قرار دهند، استفاده از آن ها در بخش هایی که احتمال حریق وجود دارد و پوشش های ضد حریق نیز مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار مناسب است. همچنین باید گفت که برای کانال هایی که برای مکش هوا هستند، گزینه خوبی می باشد زیرا از ورود گرد و غبار جلوگیری می کند.
طریق نصب آتش بند ها وغلاف آتش بند Collar Fire و ویژگی آن ها چیست

این غلاف را بدون آن که به ابزار ویژه ای نیاز داشته باشید می توانید به راحتی نصب کنید و همچنین برای اندازه های گوناگونی که لوله ها و کاندوئیت ها دارند به راحتی قابل تنظیم هستند.

از ویژگی بسیار بارزی که دارند این می باشد که به مدت زمان 30 دقیقه تا 4 ساعت به خوبی در برابر حریق مقاومت می کنند. بنابراین استفاده از غلاف و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] که در واقع مکمل یک دیگر هستند بسیار برای ساختمان ها مفید می باشد و حافظ جان و اموال مردم است.