محاسبه ظرفیت [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] کاری ساده در عین حال زمانبر می باشد و پارامترهای زیادی در تعیین ظرفیت آن دخیل است. ارتفاع از سطح دریا، دمای هوای ورودی،فن کویل،دمای هوای خروجی،دمای آب ورودی،دمای آب خروجی،رطوبت نسبی محیط و ...
محاسبه ظرفیت فن کویل را به دو روش دقیق و سر انگشتی می توان انجام داد: در روش دقیق تمام مشخصات فیزیکی ساختمان و هوا باید در دسترس باشد. مشخصاتی مانند جنس دیوارها، دربها، پنجره ها و ضریب هدایت گرمایی آنها. کاربری ساختمان، تعداد افراد و نوع فعالیت افراد در محیط مورد نظر، تجهیزات نصب شده و ... که عملا می توان گفت دسترسی به*تمام این اطلاعات برای ساختمانهای قدیمی و یا بدون مستندات مهندسی دشوار است.به همین جهت در این ساختمانها محاسبه ظرفیت فن کویل به صورت سر انگشتی انجام می شود.

محاسبه ظرفیت فن کویل به صورت سر انگشتی می تواند بسیار نزدیک به میزان بدست آمده توسط محاسبه ظرفیت فن کویل با اصول مهندسی و روش دقیق باشد زیرا محاسبات دقیق بار سرمایی در پیک گرما محاسبه شده و این میزان میتواند حد اکثر ظرفیت مورد نیاز محیط مورد نظر باشد. از سوی دیگر ظرفیت بدست آمده همیشه بصورت عددی دقیق است در حالیکه ظرفیت فن کویل ها ضریبی از 100 می باشد. به عنوان مثال اگر در محاسبات ظرفیت فن کویل برابر **Cfm356 باشد برای خرید باید فن کویل با ظرفیت 400 Cfm تهیه کرد.