[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

شما در[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] آخرین هفته از سه ماهه اول بارداری هستیداما آیا می دانستید که فرد کوچک شما بیش از دو برابر در طول چند هفته گذشته است؟ در طی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ], چه اتفاقی می افتد با ما همراه باشیدو جواب سوالاتتونو پیدا کنید.


اندازه کودکم در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]چقدر است؟

در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ، کودک شما حدود دو اینچ است به اندازه یک آلو کوچک است!


کودک در[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

تمام قسمت های بدن کودک شما در حال حاضر وجود دارد (هرچند که هنوزبه بلوغ کامل نرسیدن) در28 هفته آینده، سیستم و اندام او توسعه خواهد یافت، بنابراین او برای زندگی در خارج آماده خواهد شد. سیستم گوارشش شروع به کارمی کند (به معنای واقعی کلمه) و مغز استخوانش مشغول ساخت گلبول های سفید است.

مفاصل مچ پا بالغ شده اند و انگشتان پا جدا شده اند.

در آمنیوتیک، به طور آزادانه حرکت می کند و کودک شما بسیار فعال است. مایع آمنیوتیک را لگد می کند ولی شما هیچ چیز را احساس نخواهید کرد.

بدن نوزاد دارای چربی زیر جلدی نیست و استخوانها زیر پوست ظریف برجسته هستند.

چشم ها به سمت جلو چهره حرکت کرده اند اما هنوز هم محکم بسته شده اند.

ساق پاها به سرعت در حال بزردگ شدن است و کنترل عضلات در حال توسعه است.

تخمدان برای یک دختر: اگر این یک دختر بچه است، در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، او در حدود 2 میلیون تخمک در تخمدانها خود را حمل می کند.

دکمه ی بینی و لب های نازک آن بسیار شکل گرفته اند.

اندازه و ویژگی ها: به اندازه یک گل سرخ، کودک شما اکنون حدود یک اونس وزن دارد.

سیستم تنفسی به جذب مواد مغذی کمک می کند و ضایعات را به طور موثر فیلتر می کند.

به زودی برای اولین تنفس آماده می شود، تا کنون کودک شما اکسیژن رااز بند ناف می گرفته است در حالی که آنها توسط مایعات آمنیوتیک احاطه شده است.


برای اطلاعات بیشتر [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] را کلیک کنید