فرودگاه بین المللی امام خمینی دارای ظرفیت 13 هزار خودرو می باشد که در 5 پارکینگ، 1پارکینگ مسقف و 4 پارکینگ روباز پذیرای مراجعین می باشد. هزینه پارکینگ فرودگاه امام خمینی طبق آخرین به روزرسانی در تاریخ 1مهر 1397 به شرح زیر می باشد:

تعرفه پارکینگ طبقاتی (ترمینال شماره 1) فرودگاه بین المللی امام خمینی*
- ورودی پارکینگ 3000 تومان
- هزینه استفاده از پارکینگ در هر ساعت 1200 تومان*
- هزینه استفاده از پارکینگ در هر شبانه روز 26000 تومان*
این پارکینگ دارای 2 طبقه می باشد و ظرفیت 1500 خودرو را دارد.*

تعرفه پارکینگ های محوطه باز و غیرمسقف ترمینال شماره 2و3و5 فرودگاه بین المللی امام خمینی*
- ورودی پارکینگ 2000 تومان
- هزینه استفاده از پارکینگ در هر ساعت 1800 تومان*
- هزینه استفاده از پارکینگ در هر شبانه روز 13000 تومان*

•** *استفاده از پارکینگ محوطه باز بیش از 3 روز شامل تخفیف می شود و هر شب 11000 تومان محاسبه می شود.
•** *به علت صرفه جویی در هزینه ها توصیه می شود افرادی که قصد استفاده موقت و کوتاه مدت از پارکینگ را دارند از پارکینگ مسقف استفاده کنند و افرادی که مسافر هستند و قصد سوار شدن به هواپیما و استفاده چند روزه از پارکینگ را دارند ترجیحاً از پارکینگ روباز استفاده کنند.*[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]