[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مدرن (waffle slabs) از سال 1940 به عنوان راهکاری اقتصادی با ویژگی سهولت اجرا جهت دست یابی به دهانه های بلند معرفی شده اند.
عنصر اصلی در ساخت این سقف ها قالب های غیرماندگار وافل می باشند. در این سقف ها قالب های وافل عامل ایجاد تیرچه های منظم متعامد و جایگزین بتن ناکارامد در نواحی مشخصی از سقف می شوند. از آنجایی که کاهش پدید آمده در وزن مرده سقف به مراتب موثرتر از کاهش ناچیز سختی دال می باشد می توان از این تکنولوژی برای ساخت سازه هایی با دهانه بلند بهره جست. این سقف ها از نوع سقف های دال دوطرفه می باشند که از تیرچه های بتنی منظم تشکیل شده و با دالی به ضخامت یکسان پوشیده شده اند.
ویژگی های نمای زیرین [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
نمای زیرین [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] شامل حفره های منظمی می باشد که خود از منظر زیبایی مورد استقبال معماران می باشد و در بسیاری از موارد از همین سطوح بتنی به عنوان سطح نهایی کار استفاده می شود. همچنین می توان از این حفرات برای نورپردازی و تزیینات معماری استفاده نمود. سقف های وافل هم از منظر اقتصادی و هم از منظر فنی دارای مزایای زیادی نسبت به دیگر سیستم های سقف می باشند و برای انواع کاربری ها مطلوب و می تواند جایگزین مناسبی برای روش های سنتی ساخت سقف ها مانند سقف تیرچه بلوک باشد. سقف های وافل دارای ایمنی بسیار بالا در اجرا، حریق و زلزله می باشند که مورد استقبال بسیار خوب مهندسان و کارفرمایان قرار گرفته است.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] یک المان سازه ای می باشد که سطح فوقانی آن تخت و سطح تحتانی آن شامل شبکه ای از تیرچه های متعامد می باشد. دال فوقانی عموما نازک و تیرجه های تحتانی در هر دو جهت متعامد با عمق یکسان وجود دارند. سقف های وافل در هر دو جهت متعامد دارای آرماتوربندی می باشند. در سقف های وافل ضخامت سقف عموما هم ضخامت با تیرها و یا کلاهک ستون ها در نظر گرفته می شود.

ویژگی های [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]:- [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] عموما مناسب فضاهای فلت می باشد.
- [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] رفتار مناسبی در برابر پدیده جمع شدگی نسبت به دیگر سیستم های مشابه دارد.
- حجم بتن ریزی در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] بسیار کمتراز سیستم های مشابه می باشد.
- ضخامت[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] در بازه 25 الی 60 سانتی متر می باشد.
- ضخامت دال فوقانی در بازه 6 الی 12 سانتی متر می باشد.
- عرض تیرچه های متعامد در بازه 10 الی 20 سانتی متر می باشد.