بطور کلی روش[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]بسیار ساده می باشد و هیچ نیازی به نیروی متخصص و یا تجهیزات خاص برای اجرا نمی باشد.

روش[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.

مرحله اول) زیرسازی سقف: ابزار مورد نیاز برای [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]مشابه ابزار اجرای سقف تیرچه می باشد. جهت پایه های زیرین هم می توان هم از جک و هم از اسکافلد استفاده نمود. در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] عموما نیازی به فرش کردن سقف توسط پلی وود و یا قالب فلزی نمی باشد و می توان قالب های وافل را مستقیم بروی قوطی، لوله و یا چهارتراش هایی که در فواصل مناسب کار گذاشته شده اند قرار داد.

مرحله دوم) چیدن قالب های وافل: پس از زیرسازی، قالب های وافل در مناطق مشخص شده مطابق نقشه سازه قرار داده می شود. به دلیل استحکام بالای قالب های وافل عبور و مرور بروی آنها به آسانی صورت می پذیرد. همچنین این قالب ها جهت جداسازی نیاز به روغن کاری ندارد.

مرحله سوم) آرماتور بندی سقف: شبکه سراسری متعامد آرماتورهای تحتانی و فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی مطابق نقشه اجرا می گردد. همچین می بایست در مناطقی از سقف آرماتورهای برشی محاسباتی و حداقل را مطابق نقشه سازه کار گذاشت.مرحله چهارم) بتن ریزی: بتن ریزی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد. با توجه به اینکه در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] نیاز به نفوذ بتن به زیر قالب ها نمی باشد، بتن ریزی[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] از سهولت بسیار بالایی برخوردار می باشد.مرحله پنجم) قالب برداری: قالب برداری ابزار اجرا و قالب های وافل پس از طی شدن حداقل زمان لازم آیین نامه ای مطابق مقررات ملی ساختمان می تواند انجام می پذیرد.


از دیگر مقالات بنیتک:

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]