تفاوت [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]از دو کلمه ball و bearing و رولبرینگ Roller Bearings تشکیل شده است که در لغت فارسی به معنای [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]توپی می باشد . تا به حال به این نکته توجه کرده اید که چرا اجسام بزرگ و وسایل مکانیکی و چرخ های اتومبیل ها و ماشین های سنگین به راحتی به حرکت در می آیند و به نرمی حرکت می کنند .؟

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]