[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به عنوان یک غیرفلز طبقه بندی می شود. این می تواند با فشار بسیار بالا به فلز تبدیل شود. که در سال 1766 توسط هنری کاوندیش کشف شد.

در سلسه مقالاتی به بررسی تک یک عناصر جدول مندلیف می پردازیم واقعیت های ناگفته از این عناصر را بیان خواهیم کرد با ما باشید.
اثرات مضر [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] بسیار قابل اشتعال است و شعله تقریبا نامرئی دارد که می تواند منجر به سوختگی های تصادفی شود.
مشخصات[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]ساده ترین عنصر و سبک ترین است. شایع ترین عنصر در جهان است. بیش از 90 درصد از اتم ها در جهان هیدروژن هستند.
در رایج ترین شکل، اتم هیدروژن از یک پروتون، یک الکترون و هیچ نوترون ساخته شده است. هیدروژن تنها عنصری است که می تواند بدون نوترون وجود داشته باشد.
عنصر هیدروژن یک گاز بی رنگ و بدون بو است که در دما و فشار استاندارد، به عنوان مولکول های دواتومیک( دو اتم در هرمولکول)، H2 وجود دارد.
استفاده از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]:
مقدار زیادی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] در فرآیند Haber (تولید آمونیاک)، هیدروژنه شدن چربی ها و روغن ها، تولید متانول، هیدروکراکینگ و هیدرود سولفوریزاسیون استفاده می شود.[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] نیز در پالایش فلز استفاده می شود.
برای مطالعه مقاله [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] با کلیک روی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]به [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] مراجعه کنید.