با سلام

دوستان یه کلاس نوشتم به این شکل

کد:
class Superviser
  {
    public long Id = 0;
    public string name = "";
    public string father = "";
    public string code = "";
  }

حالا با استفاده از کد زیر اطلاعات یک جدول از دیتابیس رو میگیرم و به یک لیست از این کلاس تبدیل میکنم

کد:
public List<Superviser> allSuperviser()
    {
      return db.tbPersons.Where(i => i.level == StaticsObject.isSuperviser).Select(x => new Superviser
      {
        Id = x.Id,
        name = x.firstName,
        father = x.father,
        code = x.code,
      }).ToList();
    }

و با کد زیر این لیست رو توی یک DataGrid میزارم

کد:
dgvPerson.ItemsSource = classPerson.allSuperviser();

اما توی دیتا گرید اطلاعات وارد نمیشه.

نکته : بررسی کردم لیست خالی نیست.