گاهی اوقات مدیریت محافظه کارانه شبکه*ی عنکبوتی و وریدهای واریسی در خانه ممکن است نتایج مطلوب را فرآهم نکنند. در این موارد، بسته به محل و اندازه رگ*های غیر طبیعی، روش*های تخصصی پزشکی بیشتری در دسترس قرار می*گیرد. این روش*های پزشکی اغلب به دلایل تمایل به زیبایی صورت می*گیرند. بنابراین در صورتی که ایجاد تغییراتی در شیوه*ی زندگی پاسخ مناسب و مطلوب ندهند یا اگر رگ*های واریسی بدتر شده و باعث درد زیادی شوند، پزشک یک روش تهاجمی را برای*[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]*فرد امتحان می*کند.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
گرفتگي عروق باعث عوارض شديدي مثل درد ، سياه شدن اندام ويا حتي قطع عضو ميشود

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
لیزر واریس یکی از بهترین روش های درمانی واریس اندام تحتانی می باشد.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
امروزه این روش یکی از بهترین گزینه های درمان جراحی سرطان محسوب می شود.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
ديابت با درگير كردن عروق و اعصاب پا ميتواند باعث بروز زخم بر روي پا بشود كه بسيار عفوني هستند
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
گروهی از مشکلات که عروق خونی (عروق مغز یا قلب) را درگیر می کند
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
ائورت شريان اصلي بدن ميباشد كه با خروج از قلب خون را توسط شاخه هايش به تمام نقاط بدن ميرساند.