در جلسات قبلی آموزش [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، در مورد نرخ بازگشایی، نرخ کلیک و راهکارهای افزایش آن*ها صحبت کردم. از جمله عواملی که بر افزایش نرخ بازگشایی و نرخ کلیک تأثیر دارد، فرکانس ارسال ایمیل*هاست که در ادامه به صورت کامل توضیح خواهم داد. در ادامه همراه [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید. در جلسه پنجم [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، در مورد ضرورت استفاده از آنالیتیکس و ابزار آن صحبت می*کنم و یک نمونه موفق از کمپین*های ایمیلی را توضیح خواهم داد. قبل از شروع جلسه پنجم [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ، توصیه می کنم تا جلسات قبلی آموزش را به طور کامل دنبال کرده باشید تا مفاهیم این جلسه قابل درک باشد. برای دنبال کردن آموزش های قبلی می توانید از تگ های زیر دنبال کنید.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]