شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در آبان ماه سال ۱۳۶۳]با هدف تولید انواع [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]،
توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی کشور، تحت پوشش وزارت
پست و تلگراف و تلفن وقت در شهر یزد در زمینی به وسعت یک میلیون مترمربع و
با زیربنایی معادل دویست هزار مترمربع همگام با آخرین فناوری روز جهان و به
عنوان پدیده ای نو درعرصه تولید کابل های مخابراتی تاسیس گردید. شروع بهره
برداری از این مجتمع عظیم صنعتی، مقارن با افتتاح سالن تولید کابل های
مخابراتی نوری بود که برای اولین بار درکشور، درسال1367محقق گردید. در سال 1369 با تولید کابل های مخابراتی مسی آغاز شد و به منظور افزایش ظرفیت تولید، خودکفایی صنعتی و تامین نیاز روزافزون کشور، تا سال 1384طی سه مرحله توسعه یافت. در سال 1368شرکت فیبر نوری و سلول خورشیدی با هدف [url=http://sgccir.com/][b]تولیدفیبر نوریو [url=http://sgccir.com/]تولید پانل های خورشیدی در تهران راه اندازی و در سال 1378دراین
شرکت ادغام گردید. در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و
سیاستهای خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1383]شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت از "شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی" در سال 1387به شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی تغییر گردید. همچنین این شرکت توانایی تولید انواع [url=http://sgccir.com/][b]کابل های دیتو [url=http://sgccir.com/][b]کابل های فرکانس بالا را دارد