درجلسه قبلی آموزش [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به
معرفی انواع تبلیغات نمایشی خصوصا تبلیغات بنری، مزایا و معایب آن پرداختم
در این جلسه قصد دارم تا شما را با یکی دیگر از بازوهای مهم فروش در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] آشنا کنم. در ادامه همراه با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید.


[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

به قسمت های دیگر سایت سر بزنید : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
- [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]