درجلسه قبلی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
با مفهوم SEM و راهکارهای بهبود آن آشنا شدیم. در این جلسه قصد دارم تاشما
را با تبلیغات بنری و Display Ads آشناکنم وببین که چه ویژگی*ها، مزایا و
معایبی دارند؟ در ادامه همراه با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
- [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]