در دوره
ای از زمان قرار داریم که کسب وکار های سنتی به ناچار باید به سمت دیجیتالی
شدن حرکت کنند و این بر خلاف تصوری که عامه*ی مردم از بحران*های اقتصادی
در دنیا دارند و آن**ها را مخرب می*دانند، اقتصاددانان این بحران*ها را
عوامل تحول و دگردیسی جامعه می*دانند. در ادامه همراه با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]