تو این برنامه کاراکتر 'S' (دقت شود که با حرف بزرگ نوشته شود) به معنی نقطه شروع ، 'E' به معنی نقطه پایان ، کاراکتر نقطه '.' به مفهوم راه و کاراکتر '#' به معنی دیوار می باشند.
برنامه به 2 دو صورت نوشته شده ، نوع اول راه یافته شده از نقطه شروع به نقطه پایان را با کاراکتر های x نمایش می دهد ، و نوع دوم این مسیر را به کمک فلش نشان می دهد تا جهت حرکت نیز معلوم باشد؛
ضمنا این برنامه تمامی راه های یافته شده و تعداد راه های ممکن برای رفتن از خانه شروع به خانه پایان را نشان می دهد.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]