باآموزش [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] همراه [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] هستید. درجلسات قبلی به معرفی [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
و اهمیت حضور کسب ورها در فضای مجازی، همچنین اهمیت شبکه های اجتماعی
پرداختیم . درجلسه چهارم قصد دارم تا شما را با حضور کسب وکار های محلی در
فضای آنلاین و استراتژی های حضور درشبکه های اجتماعی آشنا کنم . پس با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] همراه باشید.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]