یونیت هیتر دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن*های کارخانجات و ... استفاده می*شود.

یونیت هیتر از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

کویل با لوله*های پره دار که در داخل آن آب گرم، داغ یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد بر حسب نوع [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ممکن است کویل صاف، مکعبی شکل، گرد یا دایره*ای شکل باشد.
پروانه یا فن که وسیله عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد. این فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی یا سانتریفوژ باشد.
پره*های جهت دهنده هوا که بوسیله آنها می*توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد
کابینت یا محفظه که پروانه و کویل در داخل آن و پره*های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده است.