به تجهیزاتی که هوا را به جریان می اندازند فن و اگزاست فن*گفته می*شود. فن*ها به عنوان دمنده یا* AMD نیز مطرح هستند. (Air Moring Devic )

فن* و اگزاست فنهای مورد استفاده در سیستم*های تهویه مطبوع به دو نوع فن*گریز از مرکز (سانتر یفوژ)* و فن*محوری تقسیم میشوند.

*جهت انتخاب و توصیف عملکرد فن از پارامترهای زیر استفاده می*شود.*
*مقدار هوای جا به جا شده بر حسب (لیتر در دقیقه ، فوت مکعب در دقیقه ،* متر مکعب در ساعت)
*فشار استاتیک (SP)
*سرعت دوران – دور در دقیقه (rmp)
توان ترمزی (Bhp)

فن و اگزاست فن*گریز از مرکز به فن هایی اطلاق می*شود که به وسیله نیروی گریز از مرکز (سانتر یفوژ) هوا را به حرکت در می* آورد. در فن*های سانتر یفوژ اختلاف زاویه ورود و خروج هوا 90 درجه است.
فن*های سانتر یفوژ می*توانند به صورت دمنده یا مکنده عمل نمایند.
*سه نوع عمده فن*های سانتر یفوژ عبارتند از فن سانتر یفوژ فوروارد (با پروانه خمیده به جلو) فن سانتر یفوژ بک وارد (با پروانه خمیده به عقب) و فن سانتر یفوژ رادیال (با پروانه*های شعاعی).
فن سانتر یفوژ فوروارد (خمیده به جلو) دارای فشار خروجی بیشتر نسبت به فن سانتر یفوژ بک وارد می*باشد لذا به این دلیل از این فن*ها به دلیل فشار مکش پایین اغلب در سیستم*های دمنده استفاده می*شود.

*بهترین کاربرد فن*های سانتر یفوژ فور وارد جهت ظرفیت کمتر از 20000 فوت مکعب در دقیقه و فشار استاتیک کمتر از۱.۵ اینچ ستون آب است. *

فن* های سانتر یفوژ فن*های کم صدایی هستند. از این فن*ها نباید جهت اگزاست و خروج دود و آلودگی استفاده نمود چرا که آلودگی پره*ها سبب نا میزانی پروانه می*گردد.*

فن سانتر یفوژ بک وارد (خمیده به عقب) دارای فشار خروجی کمتر نسبت به فن سانتر فیوژ فوروارد می*باشد. فن*های سانتر یفوژ بک وارد داری فشار مکش بالایی می*باشند و اغلب در سیستم*های مکنده مورد استفاده قرار می*گیرند.*

اغلب در سیستم*های که طول کانال کشی زیاد است و فشار استاتیک بالاست جهت مکش*از فن**سانتریفوژ بکوارد استفاده می*گردد.
سرعت آن*ها در یک جریان ثابت نسبت سانتر یفوژ فوروارد حدود 2 برابر است.*

ادامه مطلب در لینک زیر
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]