پیدا کردن عادات زمانی خواب و سیکل انرژی تان به شما در برنامه*ریزی و زمان*بندی مؤثر کارهای شخصی و وظایف شغلی*تان بسیار کمک می کند. در ادامه همراه با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]