بارها دیده شده که استارتاپ هاو تیم های استارتاپی به جای پرداختن به موارد مهم برای پیشرفت و رشد هرچه بیشتر، درگیر مسائلی شده اند که از اهمیت بسیار پایینی برخوردارد است . در ادامه همراه با [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باشید.

[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

منبع : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] - [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]