فیلم آموزش درج در بانک و خواندن آن در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به زبان فارسی
در این آموزش از تکنولوژی های زیر استفاده شده است:
Visual Studio 2012
SQL Server 2012
Linq