اموزش و سورس براي شما دوستان قرار ميدم كه ميتونيد عكس را از ديتابيس load كنيد.اميد وارم به كارتون بياد.