سورس اموزشي load كردن عكس از ديتابيس براتون اماده كردم كه خيلي جاها ميتونيد ازش استفاده كنيد و به كارتون مياد.