پایگاه داده – جدول – رکورد و فیلد چیست؟ در این بخش می خواهیم با پایگاه داده، جداول، سوابق (Records) و زمینه های (Fields) موجود در بانک های اطلاعاتی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید.

پایگاه داده چیست؟

یک پایگاه داده مجموعه ای از تمام اطلاعات مورد نیاز برای یک برنامه است. پایگاه داده ها انواع مختلفی با برندهای مختلف دارند مانند : SQL Server ، اوراکل ، اکسس و MySQL که از معروفترین و پرکاربردترین پایگاه داده ها دربین توسعه دهندگان به شمار می روند.
جدول چیست؟

- جدول بخشی از پایگاه داده است.
- یک پایگاه داده از جداول مختلف تشکیل شده است.
- برای ذخیره*سازی انواع مختلف داده ها شما نیازمند ایجاد جداول جداگانه*ای هستید. برای مثال، اگر شما یک نرم افزار مدیریت مدرسه دارید، ممکن است نیاز به ایجاد جداول زیر باشد:
دانش آموزان – برای ذخیره لیستی از تمام اعضای دانش آموزان
معلمان – ذخیره لیستی از تمام معلمان
حضور و غیاب – برای پیگیری حضور همه دانش آموزان
MarkList – برای ذخیره لیست علامت همه دانش آموزان
رکورد چیست؟

یک رکورد نشان دهنده یک ورودی در جدول است. یک جدول می تواند هر تعداد رکورد داشته باشد. اگر شما جدول “Students” برای ذخیره اطلاعات دانش آموزان داشته باشید، در این جدول یک رکورد نشان دهنده یک دانش آموز خواهد بود. برای اضافه کردن دانش آموز به برنامه، باید یک رکورد به جدول “Students” اضافه کنید. برای پاک کردن یا ویرایش اطلاعات دانش آموز هم باید شما یک رکورد را از این جدول حذف کنید.
فیلد چیست؟

یک فیلد نشانه یک ستون در جدول است. یک رکورد مجموعه ای از فیلدها است. تمام رکوردها در همان جدول همان فیلدها راخواهند داشت. اگر شما یک جدول با نام “Students” داشته باشید، ممکن است زمینه های زیر مورد نیاز باشند:
Name – برای ذخیره نام و نام خانوادگی دانش آموز
Address – برای ذخیره آدرس
DateofBirth - برای ذخیره تاریخ تولد دانش آموز
RegistrationDate – برای ذخیره تاریخ ثبت نام دانش آموز
و …
اگر شما فیلدی را به جدول اضافه کنید، این فیلد به تمام رکوردهای موجود آن جدول اضافه خواهد شد. در مثال فوق، تمامی رکوردهای جدول در “Students” همان ۴ فیلد را خواهند داشت.


خلاصه
مجموعه ای از جدوال پایگاه داده را تشکیل می دهند
مجموعه ای از رکوردها جدول را تشکیل می دهند
تمام رکوردها در یک جدول فیلد برابری دارند
در اکثر موارد ممکن است یک برنامه*ی پایگاه داده ای چندین پایگاه داده داشته باشد
منبع: [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]