مکانیسم تولیدچربی فاضلاب و لزوم استفاده از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]:
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ثقلی برای جمع آوری چربی های نامحلول ، موجود در فاضلاب آشپزخانه بکار میرود. این چربی ها در اثر مصرف روغن های گیاهی و حیوانی در تولید و طبخ غذا، تولید شده و هنگام شستشوی ظروف و تجهیزات پخت، تحت عنوان فاضلاب وارد سیستم دفع فاضلاب می شود.
این چربی ها به علت ساختار مولکولی پیچیده و سنگین، به سختی در مسیر لوله حرکت کرده و به جداره های چاه یا لوله های انتقال فاضلاب چسبیده و سبب انسداد و گرفتگی لوله و گرفتگی چاه جذبی دفع فاضلاب می شوند. این چربی ها توسط سیستم [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ثقلی، طراحی شده برای جمع آوری چربی های ثقلی فاضلاب، جمع آوری شده و به علت اختلاف دانسیته، در سطح مخزن تجمع پیدا می¬کنند و از جریان اصلی فاضلاب، جدا می¬شوند. [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ثقلی API توانایی حذف چربی های محلول فاضلاب را نداشته ولی چربیهای نامحلول را تا راندمان 90 درصد، جدا می نماید. این [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] برای استفاده در رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی، مناسب می¬باشد.
مکانیسم عملکرد:
این [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] شامل یک مخزن، به ظرفیت تولید فاضلاب روزانه رستوران می باشد. مکانیسم عملکرد دستگاه بر اساس زمان ماند 24 ساعته طراحی شده است. این مخزن بصورت دفنی بوده و برای دسترسی و تمیزکاری، دارای دو دریچه بازدید می باشد. این مخزن توسط صفحات جداگر داخلی به دو مخزن تقسیم داخلی تقسیم می¬شود. با ورود فاضلاب از قسمت بالای مخزن اول، مخزن پر شده و با افزایش فاضلاب ورودی، توسط فضای خالی میان جداگر، فاضلاب به قسمت دوم مخزن وارد می-شود. آشغال¬ها و مواد سنگین فاضلاب آشپزخانه، وارد سبد آشغالگیر شده و به علت سنگین بودن و بالا بودن دانسیته نسبت به آب، در کف مخزن تجمع می¬ یابد. چربی¬های نامحلول فاضلاب به علت سبک بودن و دانسیته پایین، در بالای مخزن به دام افتاده و فیلم نازکی از چربی را در سطح بالایی مخزن اول ایجاد مینمایند. با افزایش کارکرد دستگاه، ضخامت لایه چربی افزایش یافته که باید توسط اوپراتور جمع آوری و تمیز گردد.
نیمه دوم مخزن، ظرفیت نهایی مخزن را تشکیل می¬دهد که با افزایش دبی فاضلاب ورودی، کم کم پر می¬شود. فاضلاب ورودی در لحظه 0.00 در نهایت پس از 24 ساعت از دستگاه خارج شده و زمان ماند 24 ساعته تامین خواهد شد.
نیمه دوم مخزن دارای پساب زلال و شفاف بوده که قابل تخلیه به شبکه فاضلاب شهری یا چاه جذبی می¬باشد. انتخاب و طراحی ظرفیت [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]بر اساس ظرفیت پرس غذای رستوران، می¬باشد.