مفهوم Smart Navigation و فوايد آن
SmartNavigation يكي از بهترين ابزارهاي جديدي است كه ASP.NET آنرا عرضه كرده است. اين ابزار جديد باعث شده ظاهر برنامه هاي وب و احساسي كه نسبت به آن وجود دارد، شباهت بيشتري با برنامه هاي عادي و نوشته شده براي ويندوز پيدا كند.

يكي از موانع بزرگ برنامه هاي تحت وب، به معماري و ساختار HTTP برمي گردد. جاييكه مجبوريم اطلاعات جمع آوري شده در سمت مشتري را به سرور بازگردانيم. به همين دليل مجبور به رسم مجدد و كامل صفحه اي كه قبلاً ديده ايم مي باشيم، كه اين نه تنها باعث مي شود يك حالت فلش مانند در اين رفت و برگشت و رسم مجدد رخ دهد، بلكه براي صفحه هاي بلند كه براي ديدن تمام صفحه نيازمند به پيمايش (Scrolling) هستيم، باعث مي شود كه ديدمان را به اول صفحه انتقال دهد، چيزي كه هم شايد دلخواه ما نباشد و هم اينكه ممكن است باعث سردرگمي كاربر گردد. همچنين اين فرآيند باعث تغيير فوكوس كنترل ها و بسياري از اتفاقات ديگر نيز مي شود.

در برنامه هاي عادي ويندوز ما به طور معمول فقط قسمت هايي از صفحه را به روز مي كنيم كه تغييري در آن ايجاد شده باشد يا تحت تأثير چيزي قرار گيرند و اين بدون نياز به تغيير در كل برنامه مي باشد (مثلاً فقط يك عضو به ListBox ما اضافه مي شود. بدون تغيير و رسم مجدد فرم برنامه).

Smart Navigation يا به عبارتي "هدايت هوشمندانه"، اين توانايي موجود در برنامه هاي ويندوز را براي برنامه هاي تحت وب فراهم مي كند! اما قبل از هر چيز بايد بدانيد كه اين ابزار فقط براي IE مي باشد و آن هم نسخه هاي 5 به بالاتر آن.

روش كار اينگونه است كه كل صفحه بدون يك فريم دورني مخفي (Hidden IFrame) بارگذاري (load) مي شود و سپس فقط قسمت هاي تغيير كرده دوباره رندر (Render) مي شوند.