در اين اموزش به صورت كامل با تهيه گزارش در فست ريپورت اشنا ميشويد.

منبع:delphi-magic