تبلیغات زیادی جهت استفاده از مواد افزودنی به [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ها انجام شده است. تبلیغات در راستای به تعویق انداختن عملیات تخلیه [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] با تزریق مداوم مواد افزودنی به تانک است. گزارش شده است که این مواد افزودنی تقریبا تاثیر قابل توجهی ندارند و صرفا جهت کسب درآمد با بازار عرضه شده اند.

افزودنی های [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به دو دسته شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. افزودنی های شیمایی شامل مواد فعال از جمله سولفوریک اسید هستند که دارای خورنده اند و میتواند به تجهیزات آسیب رساند. از طرف دیگر، این مواد منجر به تخریب محیط زیست می شوند. افزودنی های بیولوژیک متشکل از باکتری و آنزیم ها و مخمرها هستند. این دسته اثر مخرب ندارند و مصرف آنها تاثیر چشمگیری بر راندمان [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ندارد.

زمانی که تصفیه فاضلاب به شکل ناقص در مخزن [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] صورت گیرد، فاضلاب از طریق دو روش دفع می شود:

روش اول، روش دفع پساب در زمین می باشد که در این حالت، در صورتی که شرایط ایجاد چاه جذب کننده برای فاضلاب وجود داشته باشد و سطح آب موجود زیر زمینی پایین باشد و یا شرایط به گونه ای باشد که امکان نفوذ پذیری در زمین وجود نداشته باشد ولی سطح آب زیر زمینی بالا باشد، پساب باید در زیر سطح زمین پخش گردد.

در این روش، پساب با استفاده از کمک یک شبکه از لوله های سوراخ دار موجود در زیر زمین که در عمق خاک به اندازه 45 تا 90 سانتی متر ایجاد شده است پخش می شود.

روش دوم، وارد نمودن و هدایت پساب موجود و بدست آمده به فاضلاب شهری است که در این روش، پس از آن که عملیات مربوط به پیش تصفیه در مخازن [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] انجام شد، پساب موجود در خروجی را می توان به فاضلاب شهری، جهت عملیات تکمیلی تصفیه فاضلاب هدایت نمود.