[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] شامل یک لوله ورودی فاضلاب یک دیواره جداکننده ی مخزن اصلی از مخزن زلال سازی یک لوله هواکش و یک لوله خروجی می باشد.فاضلاب وارد تانک می شود،مواد لجنی ته نشینی می شود،مواد روغنی رو سطح جمع می شوند و آب از شیار بین مخزن اصلی وارد مخزن زلال سازی می شود.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] در فرایند تجزیه فاضلاب به صورت یک مخزن متعادلساز عمل نموده که علاوه بر جلوگیری از جریان توربلات و تبدیل این جریان به جریان آرام و لامینار باعث تغییر رنگ فاضلاب میگردد.رنگ لجن حاصل از انباره [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] سیاه می باشد.به جهت گازهایی مانند سولفید هیدروژن بویی تولید میشود.
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]مزایای زیادی دارد. مزایای مواد پلی اتیلنی سبب شده که [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] را نیز از این مواد تولید نمایند. مقاومت بالا در برابر خوردگی، آب بندی کامل، سرعت بالای ساخت و نصب آنها از جمله مهمترین مزایای [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] است که باعث شده از آن در سپتیک تانک استفاده کنند. مواد اولیه این سپتیک تانک پلی اتیلن با گرید 80 یا 100 بوده که دانسیته گرید 100 آن 945/0 گرم بر سانتیمتر مکعب است. اصلی ترین مشکل این نوع [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]، قیمت بالای آنها در مقابل انواع آجری و بتنی است و هزینه تمام شده را بالا می*برد اما مزایای دیگر آنها سبب شده است که مصرف آنها در حال حاضر رو به رشد باشد.
قطر لوله ورودی نباید کمتر از 4 اینچ باشد. اگر عرض تانک مساوی یا کوچکتر از 2/1 متر باشد یک لوله ورودی و اگر حدود 2متر باشد دو لوله ورودی لازم است و تعداد لوله های خروجی نیز چنین است. در سرتاسر عرض تانک مانعی بفاصله 15 سانتی متر از دیواره تانک نصب می شود . کف تانک های ساخته شده برای جمعیت های کمتر از 30 نفر مسطح و بدون شیب است ولی برای تانک های بیشتر از 30 نفر سطح قسمت اول تانک باید شیبی برابر نسبت به سطح افق داشته باشد.

عمق مؤثر برای [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] حداقل 120 سانتی متر است که همان ارتفاع سطح آزاد فاضلاب می باشد. و معمولاً از سطح آزاد فاضلاب تا سقف نیز حدود 30تا40 سانتی متر فاصله در نظر گرفته می شود.