ارتودنسی دندانها

ارتودنسی کلمه مرکب است از دو واژه لاتین ortho به معنای راست و درست و dontia به معنای دندان تشکیل شده است که در انگلیسی Orthodontics خوانده می*شود که اولین و یکی از مهم*ترین رشته*های تخصصی دندانپزشکی است. ارتودنسي و سیم کشی دندان، علم و تكنيك مرتب كردن دندان*ها و رفع ناهنجاری*های اسکلتی فک و صورت است. مرتب و هماهنگ بودن دندان*ها و فکین نه تنها از جنبه زیبایی، بلکه از جهات دیگری مانند تکلم، تغذیه، تنفس طبیعی، سلامت لثه و مسائل روحی و روانی اهمیت زیادی دارد. درنهایت، با انجام مراحل [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] دندان مشکلات مربوط به نظم، ترتیب و قرارگیری دندان*ها در فک برطرف شده و فرد می*تواند با کیفیت بهتری غذا بخورد و از زیبایی بیشتری هنگام صحبت کردن و لبخند زدن برخوردار باشد.
مرتب و هماهنگ بودن دندان*ها و فکین نه*تنها از جنبه زیبایی، بلکه از جهات دیگری مانند تکلم، تغذیه، تنفس طبیعی، سلامت لثه و مسائل روحی و روانی اهمیت زیادی دارد. درنهایت، با طی مراحل انجام ارتودنسی دندان مشکلات مربوط به نظم، ترتیب و قرارگیری دندان*ها در فک برطرف شده و فرد می*تواند با کیفیت بهتری غذا بخورد و از زیبایی بیشتری هنگام صحبت کردن و لبخند زدن برخوردار باشد.هدف درمان*های ارتودنسی برای درمان دندان کج، بهبود زندگی بیمار به*وسیله بهبود عملکرد فکی و دندانی و جذابیت دندانی صورتی اوست.