[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
تغییرات سبک زندگی و ورود غذاهای جدید و آماده سبب گشته تا یکی از اهداف رژیمهای غذایی کاهش چربی خون بالا در افراد باشد
از آنجا که اساس استفاده از غذاهای فست فود استفاده از چربی غذا بوده لذا امروزه چربی خون بالا از شایعترین مشکلاتی است که مردم با آن مواجه میباشنند
در این مقاله تلاش میگردد تا ضمن آشنایی با رئوس مهم رژیم غدایی کاهش چربی بالا خوانندگان را با این بیماری و چگونگی علل ایجاد آن آشنا نمایبم ولی به عنوان یک نتیجه گیری باید تلاش کنیم که در افرادی از رژیمهای کنترل کننده چربی بالا استفاده میکنند میزان کلی چربی کاهش یافته و نسبت چربیهای خوب حاوی HDL از نسبت چربیهای بد حاوی LDL بیشتر باشد

هیپر لیپیدمی (چربی خون بالا) چیست؟
یکی از رایجترین مشکلات و بیماریهای جوامع امروزی هیپر لیپیدمی یا افزایش میزان چربی خون است که با ایجاد پلاک و رسوب گذاری روی دیواره رگها سرمنشا گرفتگی عروق قلبی و بروز سکته های قلبی میباشد . سرعت رشداین بیماری نسبت مستقیم با درجه صنعتی شدن جوامعی دارد که کاهش تحرک و استفاده هر چه بیشتر از غذاهای آماده ار مشخصات آن است

انواع چربیهای موجود در خون
این چربییها به دو دسته تریگلسریدها و کلسترول تقسیم بندی میشوند .
کلسترولها خود بر اساس وزن ملکولی شان به دو دسته کلسترولهای با وزن ملکولی بالا یاHDL و کلسترولهای با وزن ملکولی پایین یاLDL تقسیم بندی میشوند
در تقسیم بندیها معمولا HDL بعنوان چربی محافظ قلب یا چربی خوب و LDL بعنوان چربی رسوب کننده روی دیواره قلب یا چربی بد نامیده میشوند .
عوامل هیپرلیپیدمی ( افزایش چربی خون)
عوامل ارثی
هیپر لیپیدمی به دو دسته تقسیم میشود یک دسته حالت ارثی و ژنتیک داشته و به هیپر لیپیدمی فامیلیال معروف است این شکل از هیپر لیپیدمی خون به زیر گروههای مختلفی از انواع هیپر تریگلیسریدمی و هیپرکلسترولمی تقسیم بندی میشوند که پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج است
مبتلایان به این نوع بیماری بطور طبیعی در معرض تولید چربی بوده و این میزان ازتباطی با اعمال و رفتار غذایی و میزان تحرک و... غیره ندارد در عین حال توجه به این نکته ضروری است که فعالیت بدنی مناسب در کنار یک برنامه غذایی کنترل کننده نقش بسیار اساسی در کنترل و سیر بیماری دارد و به همین دلیل داشتن رژیم غذایی که دریافت چربی را با توجه به دستجات غذایی مصرفی کنترل نماید از ارکان مهم کنترل این بیماری در کنار ورزش و درمان دارویی میباشد