هر كامپیوتر موجود در شبكه، می*بایست با استفاده از روش*هائی خاص شناسایی گردد. برای شناسایی یك كامپیوتر موجود در شبكه، صرف داشتن یك آدرسIP به تنهائی كفایت نخواهد كرد. حتما علاقه مندید كه علت این موضوع را بدانید. بدین منظور، لازم است نگاهی به مدل معروف*
Open Systems Interconnect) OSI ) و لایه*های آن داشته باشیم:


همانگونه كه مشاهده می*نمایید،MAC Address در لایهDataLink (لایه دوم مدلOSI ) قرار دارد و این لایه مسوول بررسی این موضوع خواهد بود كه داده متعلق به كدامیك از كامپیوترهای موجود در شبكه است. زمانی كه یك بسته اطلاعاتی (Packet) به لایهDatalink می*رسد (از طریق لایه اول)، وی آن را در اختیار لایه بالائی خود (لایه سوم) قرار خواهد داد. بنابراین ما نیازمند استفاده از روش خاصی به منظور شناسایی یك كامپیوتر قبل از لایه سوم هستیم.MAC Address، در پاسخ به نیاز فوق در نظر گرفته شده و با استقرار در لایه دوم، وظیفه شناسایی كامپیوتر قبل از لایه سوم را بر عهده دارد. تمامی*ماشین*های موجود بر روی یك شبكه، اقدام به بررسی بسته*های اطلاعاتی نموده تا مشخص گردد كه آیاMAC Address موجود در بخش <آدرس مقصد> بسته اطلاعاتی ارسالی با آدرس آنان مطابقت می*نماید؟ لایه فیزیكی (لایه اول) قادر به شناخت سیگنال*های الكتریكی موجود بر روی شبكه بوده و فریم*هائی را تولید می*نماید كه در اختیار لایهDatalink، گذاشته می*شود. در صورت مطابقتMAC Address موجود در بخش <آدرس مقصد> بسته اطلاعاتی ارسالی باMAC Address یكی از كامپیوترهای موجود در شبكه، كامپیوتر مورد نظر آن را دریافت و با ارسال آن به لایه سوم، آدرس شبكه*ای بسته اطلاعاتی (IP) بررسی تا این اطمینان حاصل گردد كه آدرس فوق با آدرس شبكه*ای كه كامپیوتر مورد نظر با آن پیكربندی شده است به درستی مطابقت می*نماید.