کاهش هزینه سفر به سوئیس
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]هزینه سفر به سوئیس چقدر است ؟ عازم تور سوییس هستید و نمیدانید چه مقدار پول با خود ببرید ؟ با تور 96 همراه باشید.
سوئیس به طور کلی شهر گرانی است و ما راهکارهایی برای سفر ارزان به شما میدهیم .[b]هزینه اقامت در سوئیس :[/b]اگر بخواهید کمتر هزینه کنید میتوانید در خوابگاه ها اقامت کنید :
هزینه اقامت در خوابگاه برای هر شب به طور معمول 30 CHF است یعنی 102،000
اما هزینه اقامت در خوابگاه در یک شهر بزرگ : 50 CHF است یعنی 170هزارتومان .
اتاق های خصوصی دو نفره در خوابگاه شبی : 80-120 CHF است یعنی 409،000 تومان است .
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][b]هزینه غذا در سوئیس :[/b]غذا در سوئیس بسیار گران است و اگر میخواهید کمتر هزینه کنید میتوانید مواد غذایی را از سوپر مارکت تهیه کنید و خودتان عذا درست کنید .
اما اگر میخواهید بیرون غذا بخورید ارزانترین غذاخوری در سوئیس :حدودا 20 CHF است یعنی حدودا 68000تومان ![b]هزینه حمل و نقل در سوئیس :[/b]هزینه اتوبوس در اطراف شهر : حدودا 2.50-5 CHF : حدودا 6000 تومان !
اما قطار بسیار گران است : هزینه قطار از برن به ژنو (یک قطار دو ساعته) : حدودا 50 CHF یعنی 170هزارتومان است .
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][b]هزینه تفریح در سوئیس : [/b]هزینه بازید از موزه حدودا 10 CHF یعنی 34 هزارتومان است .
پرواز پاراگلدینگ حدود 160 CHF یعنی 546 هزارتومان است.
بلیط اسکی و اسنوبرد 27-75 CHF یعنی 256 هزارتومان است.[b]هزینه بودجه و مخارح روزانه : [/b]اگر تمامی موارد بالا را رعایت کنید و در خوابگاه اقامت کنید و بیرون غذا بخورید : حدودا روزی 70-100 CHF یعنی روزی 340 هزارتومان !!![برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ][برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]