قابلیت اطمینان و استفاده و امنیت دیگ های بخار برای استفاده از آنها در نیروگاه های انرژی و صنایع حیاتی می باشد. برای تامین این ایمنی و اطمینان از کارکرد دیگ های بخار انجام [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] و بازرسی دوره ای دیگ های بخار الزامی می باشد. دیگ های بخار یا بویلر و لوازم جانبی آنها مانند لوله ها، سیلندر ، سوپاپ ها به دلیل کار در محیطی داغ طول عمر محدودی دارند بنابراین نظارت پیشگیرانه در تست دیگ بخار بسیار مهم است.

زمانی که شما انتخاب درست را در زمان درست انجام دهید و بازرسی دیگ بخار به صورت دوره ای و منظم انجام دهید در واقع با بهینه سازی بویلر ها از نشتی، حوادث دیگ بخار، وفقه در کار و آپتایم پایین جلوگیری کرده اید. شناسایی خرابی های بلقوه و جایگزین کردن قطعات و یا تعمیرات و انجام تست های دیگ بخار کمک می کند تا بهره وری و کارکرد دیگ های بخار را افزایش دهد.

مهمترین چالش دیگ های بخار فرسودگی و خستگی، ترک ها و خوردگی های آنها می باشد. علاوه بر این طریق عملکرد دیگ های بخار در طول عمر آنها اثر گذار است. دیگ های بخار در هنگام بهره وری انرژی درونی زیادی را تحکل می کنند و تست دیگ بخار عیوب و خوردگی، ترک ها، وخستگی آن را مشخص می کند تا از حوادث جلوگیری شود. پیدا کردن نقص های اولیه به روش های قابل اعتماد مثل آزمایشهای غیر مخرب NDT در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]ضروری می باشد.
تست دیگ بخار : مزایا

به حداقل رساندن توقف و خرابی با واکنش به نقص فعالانه
تشخیص مشکلات و عیب ها قیل از آسیب رساندن آنها
جلوگیری از نشت و حوادث دیگ های بخار
صرفه جویی در هزینه
حفاظت از محیط زیست
ترویج ایمنی در کار

تست دیگ بخار : موارد
باید دقت داشت که تست دیگ بخار و بازرسی دیگ بخار تنها محدود به زمان بهره وری نیست بلکه انجام انواع تست ها و ارزیابی ها قبل از ساخت دیگ بخار، حین ساخت دیگ بخار و حین بهره وری از آنها ضروری است به همین دلیل کالیبراسیون و نصب سنسورها باید به درستی انجام شود. سیستم کنترل DDC به منظور دستیابی به عملکرد سیستم مورد نظر ، متکی بر ورودی از سنسور های مختلف مانند دما، فشار، و جریان است بنابراین اگر سنسور به درستی قرار نگرفته باشد و یا مقدار اندازه گیری شده توسط هر سنسور اشتباه باشد الگوریتم کنترل درست عمل نخواهد کرد و سیستم پاسخ درست را به بازرس نمی دهد.

مستند سازی تست دیگ بخار آبگرم
در تست دیگ آبگرم باید از صحت نصب و کارکرد دریچه های انزوا اتوماتیک اطمینان حاصل شود (دریچه انزوا اتوماتیک معمولا زمانی نصب می شوند که دیگ های متعدد به یک سرصفحه تامین متصل می شوند).دیگ های بخار با پمپ های اختصاصی معمولا دریچه انزوا اتوماتیک ندارند. زمانی که یک دیگ بخار مجزا در حالت بهره وری نباشد. بهتر است شیر انزوا بسته شود تا از گردش آب در آن جلوگیری شود این تنظیمات پمپاژ انرژی را کم کرده و از افت درجه حرارت آب جلوگیری می کند.

بررسی اینکه آیا دیگ بخار در تمامی مراحل فرآیند از جمله حالت خودکار، دستی، و شکست / اورژانس ، آب را در درجه حرارت مورد نظر نگه می دارد یا نه.

موارد بسیاری در تست فنی دیگ بخار و بازرسی ایمنی دیگ بخار وجود دارد که جای بحث آن نیست البته این موارد [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]تخصص کارشناسان ما است. در تست و بازرسی دیگ بخار باید در هر بار بازدید از دیگ بخار داکیومنتی تهیه شود و تمام گزارشات تست و بازرسی و وضعیت سلامت دیگ بخار در آن مکتوب شود تا در مراحل بعدی تست ایمنی دیگ بخار بتوان با تکیه بر مندرجات در داکیومنت وضعیت دیگ را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد.