مخازن تحت فشار به دلیل فشار بالایی که تحمل میکنند همیشه در خطر انفجار قرار دارند در صورتی که ایمنی و سلامت آنها تضمین نشود استفاده و بهره برداری از آنها خطر انفجار و ترکیدگی را به همراه دارد لذا بازرسی دیگ بخار و مخازن تحت فشار باید به صورت دوره ای طبق استانداردهای تدوین شده بررسی شود و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ترجیحا توسط یک شرکت بازرسی ثالث که وابسته به شرکت کارفرما و یا سازنده مخزن و دیگ نباشد انجام شود.

هر چه فشار مخازن تحت فشار بیشتر باشد و در بازه های زمانی طولانی مورد تست و بازرسی مخازن تحت فشار قرار گیرند و همچنین زمان زیادی از عمر آنها گذشته باسد خطر انفجار و حوادث ناهنجار بیشتر خواهد شد. صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار و صدور گواهی سلامت دیگ بخار باید بعد از بررسی اتصال دقیق لوله ها، عدم وجود نشتی و پوسیدگی در مخازن تحت فشار، بازرسی جوش لوله ها و اتصالات و بسیار از تست ها و آزمون های دیگر در صورت عدم وجود هیچگونه نقص در مخزن تحت فشار توسط شرکت بازرسی که دارای گواهینامه ها ی لازمه را داشته باشد انجام می شود.

خدمات صدور گواهی سلامت دیگ بخار
شرکت های متخصص در زمینه ی تست مخازن تحت فشار، بازرسی دیگ بخار، تست دیگ بخار و صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار سالهای متمادی فعالیت گسترده و پویایی را داشته و تست وبازرسی مخازن تحت فشار و [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] و انواع مخازن تحت فشار را انجام می دهند.جهت انجام این کار می توانید شرکت های معتبر را جستجو کنید

جهت دریافت گواهی سلامت مخازن تحت فشار ا دیگ بخار بازرسي از اجزاي اصلي شامل پوسته، كوره، محفظه آتش، صفحات انتهايي، مجاري، آتش دانها، مقاومهاي ميله اي، صفحه اي و لوله اي از نظ وضعيت خوردگي، صدمات مكانيكي، تغيير فرم، ترك، شكستگي، رسوبات و دوده انجام می شود و همچنین ضخامت سنجي از قسمت هاي اصلي شامل پوسته، كوره، صفحات انتهائي و محفظه برگشت و مطابقت با نقشه ساخت انجام شده تا امنیت مخازن تحت فشار جهت [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]و صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار تامین گردد.

علاوه بر این بازرسي متعلقات جانبي ديگ شامل آب نماها، كنترل كننده سطح آب، سوپاپ اطمينان، نسوزكاري، عايق كاري، وضعيت مشعل و وضعيت آب مصرفي، نظارت بر انجام تست هيدرواستاتيك دیگ بخار مطابق با الزامات استاندارد نیز ضروری است.

البته تنها بازرسی ادواری دیگ بخار یا مخازن تحت فشار بعد از ساخت مخزن ملاک نیست بلکه قبل و حین ساخت مخازن تحت فشار باید تست و بازرسی مخازن تحت فشار انجام شو از جمله این بازرسی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازرسي چشمي مواضع جوشكاري شده
بازرسي اتصالات
نظارت بر تست هيدرواستاتيك
بازرسي متعلقات
نظارت بر عمليات حرارتي در صورت نياز
بررسي اسناد و مدارك WPS، PQR و WPQ
بازرسي ابعادي
گزارش بازرسي عيني سطوح و لبه ها
آزمون راديوگرافي يا التراسونيك مواضع جوشكاري شده