[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]جهت اطمینان از عملکرد امن دیگ های بخار و مخازن تحت فشار انجام می پذیرد. بازرسی مخازن تحت فشار ، تعمیر و نگهداری موثر طول عمر بهره وری مخازن را افزایش می دهد. بازرسی دیگ بخار و یا مخازن دارای مراحل مختلفی از بدو ساخت و پروسه تولید و بهره وری می باشد که قاعدتا یک بازرس به تنهایی قادر به انجام آن نیست.

تیم بازرسی مخازن تحت فشار
روند اصولی و صحیح کنترل کیفیت یک دیگ بخار توسط یک تیم شامل پرسنل، اسناد، استاندارد ها و کد ها، مدارک و پروسیجرها برای تطابق طراحی و ساخت با استانداردها و بازرسی می باشد. در تیم [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] دپارتمان کنترل کیفی ، بازرسان جوش و بازرسان NDT تست غیر مخرب با حضور در سایت ساخت و احداث تجهیزات تمامی مراحل تولید دیگ های بخار و مخازن را تحت نظارت دارند.

بازرسی مخازن تحت فشار : انواع بازرسی

مطالعه و مرور نقشه ها و دستورالعمل های تست مخازن
بازرسی مواد اولیه مانند ورق، فلنج، لوله، پیچ و مهره و ...
بازرسی ابعادی (برش ورقهای فلزی)
بازرسی قبل از جوش (مونتاژ)، بازرسی لبه های اتصال
بازرسی چشمی جوش
بازرسی ابعادی AS-Built (ابعاد نهایی مخزن)
بازرسی سندبلاست و رنگ(Dry Film Thickness=DFT)
بازرسی قبل از تحویل نهایی مخزن
بازرسی دوره ای ماهانه، سالانه، نیمه سالانه
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
تست پنوماتیک مخازن تحت فشار
تست ضخامت سنجی مخازن تحت فشار

شرکت نیک بینش کارن بازرسی مخازن تحت فشار و بازرسی دیگ بخار را طبق استانداردهای بین المللی و سازمان ملی استاندار ایران و چک لیست های معتبر دنیا با بهره گیری از کارشناسان خبره این صنعت انجام می دهد و در صورت انطباق مخزن و یا دیگ با استاندارد ها [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]انجام می شود. کدها و استاندارد هایی که در ارزیابی سلامت مخزن مورد مد نظر قرار می گیرند شامل کدها و استاندارد های زیر است:

استاندارد مشخصات مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری بر اساس ASME SEC II PARTS A,B,C & D
تستهای غیر مخرب ASME SEC V
استاندارد طراحی مخازن تحت فشار بر اساس ASME SEC VIII DIV 1 & 2
دستورالعمل جوشکاری ASME SEC IX
استاندارد طراحی مبدلهای حرارتی بر اساس TEMA
استاندارد طراحی کولر ها و هیترهای هوا API – 661
استاندارد مخازن ذخیره API – 650
استاندارد API SPECIFICATION 5L لوله های 5L
جوشکاری خطوط لوله API – 1104
AISC
JIS(FERROUS METALS SPECIFICATION)
استاندارد BS – 5500 ساخت مخازن تحت فشار
استاندارد های BS – 5950 , BS – 4360و BS – 729
DIN (MATERIAL SPECIFICATION)
AWS D 1.1