موارد بازرسی فنی جرثقیل طبق استاندارد OSHA در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] در این مقاله توضیح مختصری داده شده است تا کارفرمایان و علاقه مندان به ساختار کلی بازرسی ایمنی جرثقیل سقفی از آن مطلع شوند. در واقع OSHA استانداردهای استخراج شده جهت ایمنی و بهداشت محلهای کاری تصویب شده بر اساس قانون بهداشت و ایمنی شغلی از سال ۱۹۷۰ می باشد که اجرای بازرسی کارخانه ها و بررسی اینکه آیا کارفرمایان قوانین و استاندارد ها را جهت ایمنی و بهداشت محیط کار بکار می برند یا خیر مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد مورد نیاز OSHA بازرسی جرثقیل سقفی

اعضای ساختاری
نشانه ها و برچسب ها
امتیازات اتصال
Sheaves و درامز
شفت، محور، چرخ، سوپاپ
ترمزها (نگهداری و کنترل)
شاخص، سنسورهای
واحد های تولید الکتریسیته، هیدرولیک و یا بنزینی که خود شامل آنها است
انتقال
قطعات برق
پوشش و حفاظ ها
ضربه گیر و توقف پایان
واگن برقی و باند ریل
ساختار باند
سیستم هدایت
دستگاه های زیر هوک

تجهیزات ساختاری مانند تیر آهن ها، کامیون های نهایی ، درهای دروازه ای، نردبان، هندریلس، قاب کابین ترولی و غیره، کابین و غیره…تجهیزات ذکر شده باید برای تغییر شکل دادن، ترک خوردگی، آسیب دیدگی یا نا امنی بررسی شوند. آیا پیاده رو از گریس، و غیره خالی است؟ آیا کابین دارای کپسول آتش نشانی است؟

نشانه ها و برچسب ها: برچسبها را برای ظرفیت مناسب بررسی کنید. آیا آنها از کف قابل خواندن هستند؟ آیا نشانه های هشدار دهنده در محل و قابل خواندن است؟ آیا آزمایشات تست جرثقیل بارگیری شده است؟ آیا در سوابق خود ثبت کرده اید؟

نقاط اتصال: چک کردن پیچ و مهره های شکسته و پرچ ها. چک کردن جوش های ترک خورده یا نامناسب

قرقره و دارم: شیارهای فرسوده، فرسایش زمین های شیار ، لبه های تیز و ترک ها را بررسی کنید

شفت، محور، چرخ، سوپاپ: قسمت های خم شده و یا شکسته شده، ترک خورده را برای فرسایش بررسی کنید .سخت افزار خراب یا از دست زفته را بررسی کنید.

ترمزها (نگه داشتن وکنترل): چک کردن سایش بیش از حد و تنظیم مناسب در قطعات سیستم ترمز، لنت ها، چنگال ها و چرخ دنده ها. برای عملکرد مناسب ترمز کنترل الکتریکی بررسی کنید.

شاخص، سنسورهای یا دستگاه های دیگر: برای بارگذاری، باد و سایر شاخص ها در طول محدوده کامل خود، به صورت مجدد کالیبراسیون کنید.

انتقال: برای سایش بیش از حد چرخ دنده ، درایو های زنجیره ای و کشش زنجیره ای بیش از حد را بررسی کنید. کاور بازرسی جعبه دنده را باز کنید و پوشش دندان دنده و روانکاری مناسب را چک کنید

قطعات برقی: همه دستگاه های الکتریکی برای نشانه هایی از سوراخ سوراخ شدن و یا هر گونه خرابی کنتاکتور کنترل، سوئیچ های محدود کننده، ایستگاه های فشاری، حلقه های لغزش موتور، برس و مقاومت را باید بررسی کنید. هر گونه اتصال سیم شل برای سیم کشی آسیب دیده را بررسی کنید. شواهدی از گرم شدن بیش از حد را تیک بزنید. اطمینان حاصل کنید که درب و یا پوشش بسته شود.

بازرسی قطعات برقی جرثقیل

کنترل کننده ها
سوئیچ های محدود
دکمه ایستگاه فشار
حلقه های لغزش موتور
برس
مقاومت

پوشش و حفاظ : بررسی کنید که همه پوشش ها یا محافظ ها در محل، امن و بدون آسیب هستند

ضربه گیر و توقف پایان : چک کردن تمام ضربه گیرها و توقف پایان برای آسیب.

ترولی (واگن برقی) و باند ریل : ریل ها و دستگاه های اتصال را برای چفت و بست و لقی، شکاف ها، ناهماهنگی، سایش چک کنید

سازه های باند: بررسی ساختار باند برای لنگر مناسب، اتصالات شل پیچ، خوردگی، ترک و یا تغییر شکل انجام شود.

سیستم هادی جرثقیل
بررسی سیستم های هادی برای:
هم ترازی
چفت و بست
انشعابات
فید قدرت
کفش هادی برای پوشیدن

در کل [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]ل ها به خصوص [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] نیاز به دانش تخصص و تجربه کاری از سوی کارشناس [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] دارد و گاهی برای بازرسی های دقیق قطعات حساس برای اطمینان از عدم وجود خوردگی ، ترک ، تخلیل فرسودگی در قلاب ، ریل ها و قطعاتی که فشار زیادی را تحمل می کنند نیاز به بازرسی جوش و انجام تست های غیر مخرب جوش می باشد.