جرثقیل ها از بخش های هیدرولیکی مکانیکی و برقی مختلفی تشکیل شده اند که هر یک از این قطعات در اثر استحلاک و خوردگی دچار فرسودگی، ترک ، نقص فنی می شوند لذا بازرسی جرثقیل ادواری (دوره ای) در بازه ه های زمانی کوتاه و بلند بسته به میزان فعالیت و بهره برداری از جرثقیل باید صورت بپذیرد و گواهی سلامت جرثقیل جهت امنیت کارگران و تجهیزات و مواد صادر شود.

موارد بازرسی جرثقیل ادواری
بازرسی مشخصات فنی جرثقیل
برای بازرسی دقیق و اصولی یک جرثقیل در ابتدا باید شناسنامه ای برای جرثقیل تهیه کرد که در آن خصوصیاتی از قبیل شركت سازنده جرثقيل ، ظرفيت جرثقيل ، مدل جرثقيل ، محل جرثقيل ، محل استقرار ، شكل و ابعاد ريل حركت طولي، شكل و ابعاد ريل حركت عرضي ، نوع اتصالات ارتفاع پل، طول دهانه جرثقيل (Span) ، مشخصات ضربه گيرها ، شماره گزارش و شماره اموال و تاريخ بازرسي جرثقیل قبلی و برای جرثقيل هاي خاص مواردي ديگر نيز در ليست مشخصات فني جرثقيل ذكر مي گردد . مانند طول بازو در جرثقيل هاي بازوئي .

بازرسي ريل هاي حركت طولي جرثقیل
در این قسمت از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] باید اتصالات ريل هاي حركت طولي که از نوع پیچ و مهره و با بوش می باشد را چک کنید ، وضعيت نصب ضربه گيرها، وضعيت توازي ريلها ، شيب ريل ، محدوديت در طول مسير حركت ، اعوجاج ورق ، ناصافي سطح ريل ها ، وضعيت هم راستائي بالها ، اختلاف سطح اتصالات طولي را مورد ارزیابی دقیق قرار دهید و مطابقت آنها را استاندارد های موود چک کنید.

بازرسي ريل هاي حركت عرضی جرثقیل
موارد ذکر شده در بازرسی ريل هاي حركت طولي در این بخش هم صدق می کند.

بازرسی راهرو های ارتباطی
حفاظ های نردبان باید استحکام کافی داشته باشند، رعايت نكات ايمني و ابعاد و اندازه هاي تعيين شده در استاندارد راهروها و صفحات زير پائي در مسيرهاي حركت طولي و حركت عرضي الزامي مي باشد.

بازرسی چرخ های حرکت طولی و عرضی جرثقیل
بازرسی چرخ ها، ترولی، وضعیت بلبرینگ چرخ ها و روان بودن آنها، نداشتن صدای غیر عادی, عدم وجود لقی در محور چرخ، عدم سایش چرخ ها بر روی ریل ، روغن کاری اجزاء و همچنین رعایت استانداردهاي جنس و ابعاد چرخها در بازرسی جرثقیل ادواری مورد بررسی قرار می گیرند.

بازرسی وضعیت عمومی جرثقیل
در این قسمت از بازرسی جرثقیل ادواری باید به وضعیت عمومی جرثقیل از جمله بررسي وضعيت نصب جرثقيل ، وضعيت اتصالات جرثقيل ، رنگ و پوشش ، وضعيت سازه از نظر تحمل بارها و تنش هاي وارده ، اتصالات سازه و نهايتاٌ تناسب جرثقيل با كاربري مورد نياز مي باشد .

بازرسی گیربکس جرثقیل
در این مرحله از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ، بازرسی گیربکس بالابر اصلی و کمکی انجام میشود. در بعضی از جرثقیل ها دو الكتروموتور و گيربكس و مجموعه بالابر به کار گرفته میشود که وظیفه یک گیربکس جابجايي بارهاي سنگين و يكي جهت جابجايي بارهاي سبك می باشد. خوب برای بازرسی وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز ابتدا توسط ريموت كنترل به سمت بالا وپايين حركت داده مي شود و در جريان حركت وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس موارد ديگري از قبيل اتصالات شاسي گيربكس و كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي نيز بررسي مي گردد .

بازرسی گیربکس حرکت طولی و عرضی جرثقیل
معمولا جرثقیل هایی که دارای دو پل می باشند دو عدد گيربكس حركت طولي كه داراي دو الكتروموتور سنگرون دارند که از يك كنتاكتور تغذيه مي کنند. به همین دلیل با هم حرکت می کنند. گيربكس بین دو ضربه گير که در طول سالن قررار دارد که از ميكروسوئيچ ها برای جلوگیری از برخورد جرثقيل با ضربه گيرهاي انتهاي ريل يا به اصطلاح End Stop برای افت سرعت يا ايست كامل جرثقيل استفاده می شود بازرسی این بخش به همراه بازرسی وضعيت صدا ، عملكرد سيستم ترمز اتصالات شاسي ، كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي گيربكس انجام میشود.

بازرسي كالسكه جرثقیل
در جثقیل هایی که داراي كالسكه می باشند باید وضعيت قرار گيري الكتروموتور ، گيربكس بالابر بر روي كالسكه ، وضعيت اتصالات ، دارا بودن حفاظهاي خروج كالسكه از ريل ، وضعيت حفاظها و راهروهاي ارتباطي كالسكه ، و هم ترازي و هم محوري با ريل و مسير حركت مورد بازرسی قرار گیرند.

بازرسي از قلاب (هوك) جرثقیل

بازرسي قلاب از بخش های هم بازرسی جرثقیل ادواری مي باشد که در اين قسمت وضعيت عمومي قلاب ، چرخش حول محور عمودي ، چرخش حول محور افقي ، مشخصات قلاب، وضعيت اتصال پين قاب به قلاب كه با توجه به وزني كه جابجا مي نمايد باید مطابق با استاندارها باشد و شاخص دهانه قلاب اندازه گيري مي شود . در خصوص شاخص دهانه قلاب لازم به ذكر مي باشد كه اين فاصله بر روي قلاب مندرج مي باشد و با اندازه گيري ساليانه اين فاصله ، مشخص خواهد گرديد كه دهانه قلاب باز گرديده است يا خير .

بازرسي زنجير جرثقیل
استاندارد هایی که در بازرسی زنجیر جرثقیل باید مورد استفاده بازرسی فنی جرثقیل قرار گیرند شامل :

ISO 0610 , ISO 1834 , ISO 1835 , ISO 1520 , ISO 4778 , ISO 7592 , ISO 7593

با در نظر گرفتن کاربرد جرثقیل و مطابق با جدول استاندارد تحمل ظرفیت باری ، ابعاد حلقه هاي زنجير اندازه گيري مي شود در این مرحله از [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] وضعيت محفظه زنجير ، تناسب طول زنجير با كاربري، روغنكاري زنجير نيز مورد بازرسي قرار مي گيرد.

علاوه بر موارد بالا بازرسی درام ، سیم بکسل، قرقره، كابين، Spreader ، خيز پل ، شناسنامه و مشخصات فني الكتروموتور بالابر اصلي و بسیاری از مواد دیگر توسط کارشناس بازرسی فنی جرثقیل جهت [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] اعططا می شود.