یه صفحه*ی وب ساده ساختیم، حالا میخواهیم ضمن بازی با شکل و شمایل نوشته*مان، با تگ بلوکی <font></font> هم آشنا شویم. وجود این تگ به تنهایی کاری انجام نمیدهد و باید حتما" برای آن attributeهایی [خصوصیاتی] تعریف کنیم. attributeها دو دسته*اند: دسته*ی اول مقدار میگیرند و دسته*ی دوم آن*هایی هستند که مقدار نمیگیرند و صرفِ وجود آن*ها کافی است تا تاثیر لازم را بگذارند.
و یک نکته*ی کوچک دیگر اینکه یادمان باشد مقادیر attributeها همیشه در quotation mark قرار میگیرند.

بعضی از attributeهای تگ فونت:
- color: رنگ نوشته رو تعیین میکند. برای وارد کردن مقدار رنگ سه روش وجود دارد:
یک. وارد کردن اسم رنگ، مثل black... white... navy... pink...
دو. وارد کردن عدد رنگ، مثل RGB(255,0,0) برای رنگ قرمز...
سه. وارد کردن کد رنگ، مثل #ffffff برای سفید...
- size: اندازه*ی فونت را تعیین میکند.
- face: نوع فونت را تعیین میکند.
یک نکته! میتوانیم به عنوان مقدار این attribute اسم چند فونت را بنویسیم، فونت اول در اولویت اول قرار خواهد گرفت و اگر این فونت روی سیستم بیننده وجود نداشته باشد فونت دوم اِعمال خواهد شد، و به همین ترتیب الی آخر.
- dir: این خصوصیت راست به چپ یا چپ به راست بودن نوشته را تعیین میکند. بیشتر در ساخت صفحات وب فارسی کاربرد دارد، در صفحات انگلیسی نیازی به نوشتنش نیست.

دو تگ ساده*ی دیگر هم وجود دارند که برای تغییر در ظاهر نوشته بسیار کاربرد دارند. تگ <b></b> که نوشته رو bold و تگ <i></i> که نوشته رو italic میکنند.

خب! حالا امتحان کنید:


کد:

کد PHP:
<html>
<
head>
<
title>Hello</title>
</
head>

<
body>
<
font  color="#669999" size="10" face="Georgia, Times New Roman">
This is My  <b>First</b>  <i>Webpage</i>!
</
font>
</
body>
</
html