عده زیادی هستند که معتقدند HTML بدر نمی خورد و فقط باید از XHTML استفاده کرد. در حقیقت XHTML نسخه بهبود یافته HTML است.
XHTML قوی تر، انعطاف پذیرتر و استوارتر از HTML است و در آینده نیز بیشتر پشتیبانی خواهد شد.
ولی اجازه دهید که موضوعی را متذکر شوم گاهی اوقات لازم نیست به تمام نیازهای موجود پاسخ دهیم ممکن است فقط بخواهیم یک صفحه ساده بسازیم و آن را بر روی وب قرار دهیم طبیعی است در چنین شرایطی، HTML نیاز مارا برطرف خواهد کرد. بنابراین دلیلی ندارد به سراغ XHTML برویم.
در حقیقت HTML وXHTML سه حالت استاندارد جداگانه دارند. اولین حالت که Transitional نامیده می شود، به شما اجازه میدهد که از تگ های قدیمی و از رده خارج استفاده کنید. دومین حالت، Framset نام دارد و امکان استفاده از تگ های قدیمی و فریم ها را فراهم می آورد. حالت سوم که Strict نامیده می شود، استفاده از تگ های قدیمی را مطلقا ممنوع می سازد. شما می توانید هریک از این سه حالت را به همراه CSS بکار ببرید.

هرچه سایت شما بزرگتر باشد، استفاده از XHTML وCSS بیشتر اهمیت پیدا میکند CSS به شما امکان میدهد که فرمت کل صفحات را بطور همزمان تغییر دهید و XHTML ساختار صفحه را به شکلی تنظیم میکند که در آینده نیز دوام داشته باشد.
مثلا بسیاری از شرکتها و موسسات دولتی مایلند که برای سایت ها و صفحات وبشان سطح دسترسی تعیین شود، بگونه ای که افراد غیر مجاز نتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. در این شرایط بهتر است تا حد امکان از XHTML استفاده کرد و برای فرمت صفحات نیز از Css کمک بگیرید.

همچنین برای سایتهای تجاری بزرگ که باید مخاطبین بیشتری داشته باشند، از Transitional XHTML استفاده کنید تا بیشتر برنامه های مرورگر بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.
برای سایتهای کوچک یت شخصی می توان از HTML که طرز نوشتن آن نیز ساده تر است، استفاده نمود.