هر زبان برنامه نویسی سطح بالا علاوه بر امکانات Interface یک برنامه دارای کدهای مربوط به خودش هست که البته برنامه ها دارای قطعه کدهای مشترک و مشابه نیز هستند که در این مقاله به کدهای رایج و مهم دلفی میپردازیم
کد را در کجا وارد کنیم؟
در مقاله قبلی نحوه اضافه کردن کلید ها را توضیح دادیم اکثر کدها معمولا در butoon ها نوشته میشوند
برای وارد شدن به قسمت کد کافیست روی button اضافه کرده خو دوبار کلیک کرده و وارد ان شوید و محیط زیر را مشاهده میکنید

هر امکانی که به فرم خود اضافه کرده اید دارای Begin و End میباشد و کدهای شما بین این دو نوشته میشوند . ولی قبل از هرکاری شما حتما به متغیر نیاز پیدا خواهید کرد که این قطعه کد در قبل begin شما تعریف میشود . در هر زبانی شما نیاز به متغیر دارید و در اکثر زبان های سطح بالا نماد متغیر کلمه Var میباشد . پس برای نشان دادن تعریف متغیر نیاز به کلمه Var داریم . به صورت زیر کد تعریف متغییر را مینویسیم :
Var Name:Type ;
کلمه Var که ثابت میباشد و در همه موارد نوشتن ان در اول تعریف الزامی هست
کلمه Name در واقع نام متغیر شما است که دلخواه میباشد مانند A b AA و….
کلمه Type که نوع متغیر شما میباشد مثلا عدد یا حرف یا جمله …. در جدول زیر نوع داده ها نمایش داده شده است
عدد صحیح Integer حرف Char عدد اعشاری Real رشته (مجموعه) String برای نمونه خط زیر تعریف متغیر عددی به اسم AC است


کد:

Var AC:integer;
Var AC:string;

البته نوع داده های دیگری نیز در دلفی موجود است ولی رایج ترین و پر کاربردترین انها مانند جدول بالا است
پس از تعریف متغییر حالا نوبت به استفاده از انها است .. به صورت عام نسبت یا مقدار دهی کردن متغیر ها به شکل زیر است
کد:VariableName:=Number OR String Or……..
VariableName==Number Or String Or…….

:= عمل نسبت دادن عدد یا رشته ای را به متغیر انجام میدهد برای مثال عدد ۱۵ را در متغیر میریزد
== مقدار عددی یا رشته ای یا .. مساوی متغیر قرار میدهد با این تفاوت که در بالا متغییری ریخته میشد ولی اینجا برابر قرار میگیرد کاربرد این دستور بیشتر در دستورات شرطی به چشم می اید
پس از تعریف متغییر و مقدار دهی دو کد زیر را بررسی کنید :
کد:Var Ab,ac:integer;
Ac:=15;
Ab:=ac+4;

در صورت ایجاد کد بالا عدد ۱۹ در متغیر ab ریخته میشود ..
عملگر ها در زبان دلفی مانند نمونه ریاضی ان است ولی با اندکی تفاوت :
جمع + تفریق - ضرب * تقسیم به صورت عدد صحیح / تقسیم به همراه اعشار Div باقی مانده Mod
مثال های زیر عملکرد موارد بالا را نشان میدهد :
Var ac,ab,ad:integer;
ae:real;
ac:=5*4; عدد ۲۰ را در متغیر میریزد
ad:=20 / 5; عدد ۴ را در متغیر میریزد
ae:=20 div 6; عدد ۳٫۳۳۳ را در متغییر میریزد
ab:=20 mod 4; عدد ۰ را در متغیر میریزد
گاهی شما نیاز به متغیرهای سراسری دارید که در همه برنامه استفاده بشوند برای اینکار در قسمت Var فرم خود که بالای implementation قرار دارد تعریف کنید

ایجاد کلید خروج:
کد کلید خروج در Close; میباشد که بهتر است حتما در فرم خود کلید خروج را داشته باشید به دلیل اینکه پس از کد نوشتن و تست برنامه ممکن است هنگام تست برنامه دچار خطا و هنگ بشود و با استفاده از این کلید کار شما راحت تر میشود .
۲ تابع پرکابرد InttoStr و StrtoInt :
در خیلی از موارد نیاز به این داریم که نوع داده عددی را به رشته تبدیل کنیم چون نوع متغیر ما رشته است یا ممکنه است بخواهیم رشته را به عدد تبدیل کنیم ..برای مثال وقتی با استفاده از قابلیت Edit عددی را از کابر دریافت میکنید و میخواهید انرا در متغیر عددی بریزید نیاز به تابع Strtoint دارید چون نوع داده edit از نوع String بوده و متغیر شما از نوع Integer بوده
برای مثال قطعه کد زیر با استفاده از قابلیت Edit عددی را در متغیری میریزد
کد:Var a:integer;
A:=strtoint(edit1.text);

کد بالا در صورتی که شما بخواهید در متغیر از جنس String مقداردهی کنید نیاز به تابع مذکور ندارد!

کد بالا را به همراه اضافه کردن ۱ edit و تعریف متغیر مربوط و تایپ کد در button در فرم خود ایجاد و سپس با دکمه run (فلش سبز رنگ) تست کنید!
مثال:برنامه ای که ۲ عدد از کاربر میگیرد و سپس حاصل را نمایش میدهد:
۱: اضافه کردن button
2:اضافه کردن edit ها
۳:تعریف متغیر در button برای مثال AوB
کد:4:a:=strtoint(edit1.text);
B:=strtoint(edit2.text)

حالا در ۲ متغیر اعداد مورد نظر را داریم کافیست ۲ متغیر را جمع و حاصل را در یکی از Edit ها نمایش دهیم !
Edit2.text:=inttostr(a+b);
تابع inttostr به دلیل نوع داده String برای Edit ها میباشد
نکته:به هنگام اجرای برنامه متوجه وجود کلمه edit در کادر مربوط میشوید برای پاک کردن این کلمه از خاصیت caption و پاک کردن کلمه مربوط در قسمت Object inspector استفاده کنید