ا توجه به مطالب مطرح شده در انجمن این سایت و جالب بودن بحث صفحه به صفحه نمایش
دادن اطلاعات نتیجه شده از جستجو در DataBase تصمیم گرفتم که [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] ای در این خصوص
تهیه کنم و امیدوارم که این مطالب مورد استفاده دوستان قرار بگیرد . در این [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] از MySQL استفاده شده اما این روش را می توان با هر DataBase بکار
برد .
جزء LIMIT :
جزء LIMIT در عبارت Select کلید حل مشکل ماست ، به وسیله این جزء است که ما می
توانیم سطرهای مورد نظر خود از DataBase را در Query خود داشته باشیم .
LIMIT به دو شکل به کار می رود با یک آرگومان و یا با دو آرگومان ،این آرگومانها
عدد هستند ، اگر LIMIT با یک آرگومان استفاده شود تعداد [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] به آن عدد محدود می
شود :
SELECT * FROM table LIMIT 5
عبارت Select در این حالت ۵ سطر اول Table را در [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] بر می گرداند ،اما اگر LIMIT
با دو آرگومان استفاده شود آرگومان اول مشخص کننده سطر آغازین است و آرگومان دوم
تعداد سطرهایی را که باید برگردانده شوند را مشخص می کند ، البته باید به این نکته
توجه کرد که در SQL سطرها از صفر (۰) شروع می شوند نه از یک (۱) .
SELECT * FROM table LIMIT 5, 5
این عبارت SQL سطرهای ۶ تا ۱۰ از DataBase را برمی گرداند .
کار با جزء LIMIT مشکل نیست ولی برای اینکه به هدف مطرح شده در این [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] نیل
کنیم لازم است که چگونگی عملکرد آن را درک کنید .
گام اول متغیر $start :
در اینجا می دانیم که از چه چیزی باید برای بدست آوردن سطرهای مورد نظر خود از
DataBase استفاده استفاده کنیم . اما [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ] این است که چگونه متوجه می شویم که از
کجا باید LIMIT کنیم یا به عبارت دیگر از کدام سطر باید شروع کنیم ؟ پاسخ خیلی
روشن است ما از یک متغیر به نام $start استفده می کنیم و این متغیر را از صفحه
ای به صفحه دیگر می فرستیم .
حال که روش کار مشخص شده شروع به نوشتن کد در PHP می کنیم :


کد:
کد PHP:
<?php  $query "SELECT * FROM table LIMIT \" . $start . \", 10\"; ?>


این شکل query ماست و این query 10 سطر ازtable را از جایی که مساوی مقدار start
باشد را select می کند . اما برای مشخص کردن مقدار start دو راه وجود دارد(در هنگامی
که اولین ۱۰ سطر را بازیافت می کنیم ) یا آن را در URL می نویسیم و یا با شرطی
چک می کنیم که اگر قبلا مقداری به آن داده نشده ما مقدار آن را صفر می کنیم لازم
است برای این کار از کدی شبیه به کد زیر استفاده می کنیم :


کد:

<?
کد PHP:
php  if(!isset($start)) $start 0;  ?> 
حالا وقتی کسی صفحه ما را مشاهده کند مقدار $start به صورت خودکار صفر خواهد شد